• See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • (+372) 5645 9623

Reisijate ja pagasiveo eeskirjad rahvusvahelistel reisidel

Mõisted
Vedaja - veoteenuse osutaja ANNISTON AS. Kodulehe aadress: www.anniston.ee
Reisija - füüsiline isik, kes kasutab Vedaja sõidukit sõiduks vastava Vedajaga sõlmitud lepingu alusel.
Reis - bussireis kindlal marsruudil ühes suunas algpunktist kuni lõpp-punkti.
Pilet - Reisija ja Vedaja vaheline leping Reisiks vastavalt nimetatud andmetele.

Agentuur - Vedaja esindaja, kellel on seaduslik õigus müüa, muuta ja tühistada Vedaja Pileteid.
Pagas - Kindlalt suletud pakend (kohver, kott jms.), kuhu on mahutatud Reisija poolt bussi pagasiruumis vedamiseks ära antavad esemed. Pagas on määratud kohtade arvu, kaalu ja mõõtmetega.
Online - Piletite online-müügisüsteem Vedaja kodulehel www.anniston.ee
E-Mail - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Vedaja elektronposti aadress Piletite arvestuse pidamiseks.
 
1.      Pileti ostmine
1.1.    Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi- ja reisjateveo eeskirjadega, mis asuvad kõikides ANNISTON AS müügiesindustes, agentide esindustes, kodulehel www.anniston.ee  ja müügisüsteemis piletiostu kinnitamisel.
1.2.    Pileteid on võimalik osta:

  • Agentuuridest. Täielik volitatud Agentuuride nimekiri on toodud ära Vedaja kodulehel.
  • Online-müügisüsteemi kaudu
  • Vahetult enne bussi väljumist bussijuhilt vabade kohtade olemasolul

1.3.   Bussijuhilt Pileti ostmise korral on võimalik tasuda ainult sularahas eurodes. Üle 50-euroseid rahatähti vastu ei võeta.
1.4.   Pileti ostmisel peab Reisija esitama järgmise minimaalse info enda kohta: Ees- ja perekonnanimi, kontakttelefoni number või e-posti aadress, väljumis- ja sihtkohad, soovitav Reisi kuupäev ja kellaaeg.
1.5.   Juhul, kui Reisija soovib saada võimaldatavat soodustust, peab ta vajadusel esitama tõendava dokumendi.
1.6.   Kohe pärast Pileti kättesaamist peab Reisija kontrollima kõigi sellele kantud andmete õigsust.
1.7.   Peale tellimuse vormistamist suunatakse Reisija valitud internetipanka. Seal näeb Reisija eeltäidetud maksekorraldust, kus on märgitud tasumisele kuuluv summa. Peale maksmist tuleb Reisijal kindlasti kinnitada oma makse klikates nupule Tagasi kaupmehe juurde.

1.8. Vedaja võtab vastu makseid pangakaartidega Visa, Mastercard. Kauba eest pangakaardiga tasudes sisestab Reisija oma andmed otse Pankade kaardikeskuse serverisse. Ülekande turvalisus on tagatud SSL (Secure Sockets Layer) ühendusega.


2.     Pileti muutmine
2.1.   Piletit on võimalik muuta mitte hiljem, kui 24h enne bussi väljumist vana Pileti esitamisel ja selles Agentuuris, kust see osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu. Vastasel juhul Piletit ei muudeta.
2.2.   Piletil ees-, perekonnanime, reisi aega, reisi kuupäeva muutmise eest võetakse tasu 1,00 eurot.
2.3.   Marsruudi, sihtkoha, suuna, tariifikategooria muutmise korral tuleb tasuda Piletite hinnavahe pluss 1,00 euro. Juhul, kui hinnavahe on negatiivne, ei tagastata Reisijale makstud raha, kuid 1 eurot ka ei võeta.
2.4.   Juhul, kui Pilet ostetud Online'i kaudu 1,00 eurot ei võeta ja võib muuta suuna, ees-, perekonnanime, reisi aega, reisi kuupäeva, tingimusel, et Pileti maksumus ei erine juba ostetud Piletiga, täites Vedaja kodulehel www.anniston.ee vastava vormi mitte hiljem, kui 24h enne bussi väljumist. Tingimusel kui Piletide hind erineb Pilet ei muudeta (võimalik on ainult Pileti tagastamine).
2.5.   Juhul, kui Pilet ostetud Vene, Valgevene või Ukraina Online-süsteemi kaudu, siis muudatused saab teha AINULT Agentuuride esinduses mitte hiljem, kui 6h ennem väljasõidu. Muuta saab ainult nimi, perekonnanimi, väljasõidu aeg ja kuupäev, tingimusel kui Piletide hind erineb Pilet ei muudeta (võimalik on ainult Pileti tagastamine).

2.6.   Piletit on võimalik muuta ainult üks kord.
2.7.   Juhul, kui Pilet osteti sooduskampaania käigus, siis sihtkohast väljumise kuupäeva või kellaaega ei muudeta.
 
3.     Pileti taastamine
3.1.   Kaotatud piletid taastatakse selles Agentuuris, kust nad osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu.
3.2.   Online'i kaudu ostetud Pileti taastamiseks tuleb saata päring See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 24h enne bussi väljumist.
 
4.     Pileti tagastamine, reisist loobumine
4.1.   Reisijal on õigus loobuda reisist täielikult (sinna ja tagasi) või osaliselt (sinna või tagasi).
4.2.   Reisist loobumine tuleb vormistada hiljemalt 6h enne bussi väljumist Pileti esitamisel ja selles Agentuuris, kust see osteti, arvestades antud Agentuuri lahtiolekuaegu. Vastasel juhul kompensatsiooni ei maksta.
4.3.   Online'i kaudu ostetud Pileteid on võimalik tagastada ainult täites Vedaja kodulehel www.anniston.ee vastava vormi. Kompensatsioon kantakse 15 tööpäeva jooksul üle pangakontole, millelt tasuti selle Pileti eest.

4.4.   Juhul, kui Pilet ostetud Vene, Valgevene või Ukraaina Online-süsteemi kaudu, siis tagastus saab teha AINULT Agentuuride esinduses, arvestades sellega, et võib lisada ka teenustasu.
4.5.   Kui Pilet tagastati varem, kui 24h enne bussi väljumist, tagastatakse Reisijale 80% reisi maksumusest. Kui Pilet tagastati 24h kuni 6h enne bussi väljumist, tagastatakse Reisijale 50% reisi maksumusest. Kui Pilet tagastati hiljem, kui 6h enne bussi väljumist, Reisijale raha ei tagastata.
4.6.   Sooduskampaania ajal ostetud Pileteid tagastada ei saa.
4.7.   Vedaja ei maksa kompensatsiooni Piletite eest, kui reis jäi ära:

  • ebaõigete andmete tõttu Piletil
  • vajalike dokumentide nagu kindlustuste, viisade, reisidokumentide jms. puudumise tõttu.


5.     Pagasi ja käsipagasi vedu, paigutamine
5.1.   Reisija võib võtta endaga bussi salongi kaasa ühe käsipagasi ühiku kaaluga kuni 5 kg, maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 45 cm, laius 35 cm, kõrgus 20 cm.
5.2.   Reisija võib võtta endaga kaasa rohkem, kui 1 käsipagasi ühiku, kui pagasiruumis vaba koht on olemas ja kui see on eelnevalt kooskõlastatud bussijuhiga.
5.3.   Bussi salongi kaasa võetud käsipagasi eest vastutab täielikult Reisija ise.
5.4.   Reisija saab tasuta ühe Pagasi koha kaaluga kuni 30 kg, maksimaalsete mõõtmetega: pikkus 70 cm, laius 30 cm, kõrgus 55 cm. Reisija Pagas paigutatakse bussi pagasiruumi.
5.5.   Keelatud on vedada Pagasit, kui Reisijat ennast bussis ei ole.
5.6.   Keelatud on vedada Pagasit ja/või käsipagasit, mis sisaldab keelatud Pagasi nimekirja kuuluvaid esemeid.
5.7.   Pagas ja/või käsipagas loetakse keelatuks, kui see sisaldab: radioaktiivseid aineid, lõhkeaineid, mürgiseid, söövitavaid, kergestisüttivaid, tugeva lõhnaga ja värvi andvaid aineid, samuti esemeid ja asju, mis ei ole nõuetekohaselt pakitud, esemeid ja asju, mis võivad bussi määrida või kahjustada.
 
6.     Reisija õigused ja kohustused
6.1.   Reisijal on õigus:
6.1.1.   Saada veoteenust vastavalt ostetud Piletile;
6.1.2.   Saada soodustusi vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
6.1.3.   Vedada Pagasit vastavalt kehtivale korrale.
6.2.   Reisija on kohustatud:
6.2.1.   ilmuma Piletil märgitud bussi väljumiskohta ja registreeruma hiljemalt 10 minutit enne Piletil märgitud bussi väljumisaega;
6.2.2.   kogu Reisi jooksul omama käepärast kehtivat Piletit paberikandjal ja isikut tõendavat dokumenti. Juhul, kui Reisija on saanud soodustariifiga Pileti, peavad tal olema käepärast ka dokumendid, mis vajadusel tõendavad selle soodustariifi kasutamise õigust. Esitama eespool nimetatud dokumendid bussijuhile või kontrolliteenistusele nende nõudmisel;
6.2.3.   tagama, et käsipagas ega muud esemed ei ohustaks ega häiriks ülejäänud Reisijaid.
6.3.   Reisijal on keelatud:
6.3.1.   viibida bussi salongis ilmses alkoholi- või narkojoobes, määrdunud rõivastes, tarbida alkohoolseid jooke, suitsetada ning tülitada teisi Reisijaid;
6.3.2.   avada/sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;
6.3.3.   takistada uste avamist/sulgemist ja piirata bussijuhi vaatevälja;
6.3.4.   segada bussijuhti või takistada kontrolliteenistuse tööd;
6.3.5.   lõhkuda, kahjustada või määrida bussi või bussi salongi;
6.3.6.   seada ohtu ennast ja teisi Reisijaid.
 
7.     Vedaja õigused ja kohustused
7.1.   Kõik kohad bussis on võrdse mugavusega. Vedaja jätab endale õiguse ilma ette teatamata vahetada Reisija istekohta, soovides tagada Reisijate ja bussimeeskonna ohutust ja/või maksimaalselt kvaliteetset reisi. Juhul, kui Reisija istekoht on varustatud tehases paigaldatud turvavööga, peab bussi liikumise ajal olema turvavöö kinnitatud.
7.2.   Vedaja ei võta vastutust graafikust maha jäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud määramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastiku olud, ummikud teedel, riigiorganite tegevuse tõttu, piiriületuse tõttu jne, samuti reisijate endi tegevuse tõttu, mis mõjutavad kohustuse täitmist) ja teistel põhjustel (bussi tehnilised probleemid teel väljumise kohta), mida vedaja, vaatamata ettevõetud abinõule, ei saanud ette näha ja ära hoida.
7.3.   Vedaja ei vastuta Pagasi sisu eest.
7.4.   Kui Reisija pagas on kahjustatud või kaotatud Vedaja süül, vastutab Vedaja vaid pagasi (koorma) olemasolu eest, mis on reisile võetud, st reisijale on selle kohta antud tõend (kleebis piletil), mis tõendab, et pagas või koorem on vastu võetud. Juhul kui pagas on läinud täielikult või osaliselt kaduma või on saanud kahjustada, Vedaja vastutus piirdub pagasi väärtuse taastamisele, arvestades amortisatsiooni ja mida on võimalik dokumentidega tõendada ja/või muude tõestusmaterjalidega tõendada. Kompensatsiooni üldsumma ei ületa 192,00 EUR. Üle 192 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt.
7.5.   Vedajal on õigus keelduda Reisija teenindamisest ja Pileti eest raha tagastamisest, kui Reisija:
7.5.1.   bussi sisenemisel või reisi jooksul ei esitanud kehtivat Piletit, isikut tõendavat dokumenti või soodustariifi kasutamise õigust tõendavat dokumenti;
7.5.2.   kehtival Piletil on valesti märgitud Reisija ees- ja/või perekonnanimi;
7.5.3.   Reisija ei saabunud bussi väljumiskohta või ei sisenenud bussi Piletil märgitud ajaks;
7.5.4.   Reisija ei sisenenud bussi selle teatatud väljumisajaks vahepeatuses;
7.5.5.   on ilmses alkoholi- või narkojoobes;
7.5.6.   ohustab või häirib teisi reisijaid;
7.5.7.   häirib mistahes muul viisil Reisi toimumist ja ohutust;
7.5.8.   esitab valesti vormistatud piiriületuseks vajalikud dokumendid või need puuduvad.
7.6.   Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi viisade, passide, mistahes kindlustuste, salakauba jms. tõttu, on Vedajal õigus jätta Reisija piirile või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsetele nõudmistele. Pileti või selle osa maksumust sellisel juhul ei tagastata.
7.7.   Mistahes kaebused ja pretensioonid Vedajale võetakse läbivaatamiseks vastu juhul, kui need on esitatud kirjalikult hiljemalt 14 päeva pärast Reisi. Vedaja esitab Reisijale ametliku vastuse 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest. Juhul, kui Vedaja vajab kaebuse või pretensiooni läbivaatamiseks rohkem aega, teatab Vedaja sellest Reisijale 14 päeva jooksul ning märgib kindlasti ära vajaliku lisaaja pikkuse.
7.8.   Vedaja ei võta vastutust Partnerite busside või muu Vedajate busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, Partnerite mitteväljunud reiside eest või igasuguste ebaõnnestunud ümberistumiste eest teistele transpordivahenditele, mille põhjustas graafikust kõrvalekaldumine.
7.9.   Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoluga, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.
7.10.   Vedaja jätab endale õiguse uuendada või muuta käesolevaid tingimusi, reegleid, graafikuid ja hindu igal ajal ilma sellest ette teatamata.
7.11.   Juhul, kui Reisijal on ostetud Pilet Reisile, mille sõidugraafik muutub, ja tehtud muudatused Reisijale ei sobi, kohustub Vedaja tagastama talle kogu Pileti maksumuse.
7.12.    Kui Reis jäi ära, on Vedaja kohustatud tagastama Reisijale kogu Pileti maksumuse.
7.13.    Kodu- ja lemmikloomade vedu on keelatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt Vedajat teavitatud.
7.14.    Juhul kui Reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on Vedajal õigus Reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja Reisija järgmises bussipeatuses maha jätta.

 

Kehtib alates 06.12.2019

ANNISTON AS

 
Kroodi 8, 74114 Maardu, Eesti
Reg. nr: 10092463
KMKR: EE100223570

Sekretär (9:00-17:00)

 
e-mail: kontakt@anniston.ee

Dispetšer (9:00-17:00)

 
tel: (+372) 56 459 623
e-mail: buss@anniston.ee